Vyznáš sa v problematike ochrany osobných údajov? Otestuj sa v našom kvíze, pri príležitosti 6. výročia uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR.[ID1] 


1.

Je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) kompetentný konať v prípade, ak niekto vytvára obrazovo – zvukové záznamy Vašej podobizne prostredníctvom mobilného telefónu?

2.

Sú predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami?

3.

Spadá do pôsobnosti úradu konanie o ochrane osobných údajov ak si monitorujete prostredníctvom kamerového systému svoj ohraničený pozemok?

4.

V prípade nesprávnej anonymizácie povinne zverejňovaných zmlúv orgánmi verejnej moci je oprávnený konať:

5.

Vaša fotografia alebo video bolo bez Vášho súhlasu zdieľané na sociálnej sieti inej fyzickej osoby.

6.

Do koľkých dní je povinný prevádzkovateľ vybaviť právo dotknutej osoby ?

7.

Označenie „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ je ako informačná povinnosť.

Vyhodnotenie testu Kvíz k 6. výročiu platonosti GDPR:

  • Počet správnych
    odpovedí
  • Počet nesprávnych
    odpovedí

1.

Je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) kompetentný konať v prípade, ak niekto vytvára obrazovo – zvukové záznamy Vašej podobizne prostredníctvom mobilného telefónu?

2.

Sú predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami?

3.

Spadá do pôsobnosti úradu konanie o ochrane osobných údajov ak si monitorujete prostredníctvom kamerového systému svoj ohraničený pozemok?

4.

V prípade nesprávnej anonymizácie povinne zverejňovaných zmlúv orgánmi verejnej moci je oprávnený konať:

5.

Vaša fotografia alebo video bolo bez Vášho súhlasu zdieľané na sociálnej sieti inej fyzickej osoby.

6.

Do koľkých dní je povinný prevádzkovateľ vybaviť právo dotknutej osoby ?

7.

Označenie „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ je ako informačná povinnosť.

 

Vysvetlivky k odpovediam nájdete tu > /sk/aktuality/vysvetlivky-k-otazkam-kvizu.html