Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: Krok: 1

Krok 1
I. Údaje o kontaktnej osobe/subjekte v ktorej nastal únik OU
II. Popis porušenia ochrany OU
III. Popis nápravy porušenia ochrany osobných údajov