Welcome

06.04.2014 - 19:28

Dear citizens,Welcome to the web sites of the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic.The Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic is an independent state authority which performs the supervision of data protection and contributes to the protection of your fundamental rights and freedoms with regard to the processing of yours personal data.

 

Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty zamestnancov a prípadných návštevníkov na pracoviskách

17.04.2020 - 08:14

Vo Vyhlásení EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 je uvedené:

 

·       Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?

 

Uplatňovanie zásady primeranosti a minimalizácie údajov je tu obzvlášť dôležité. Zamestnávateľ by mal vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

 

 

The English version of Act 18/2018 on personal data protection and amending and supplementing certain Acts

23.07.2019 - 09:21
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic published on the English version of the website English wording of Act no. 18/2018 on personal data protection and amending and supplementing certain Acts. Read more

Full wording of Act no. 122/2013 on Personal Data Protection as amended by Act no. 84/2014

30.06.2014 - 08:32

The full wording of Act no. 122/2013 on Personal Data Protection as  
amended by Act no. 84/2014 was published in the Collection of Laws of  
the Slovak republic under number 136/2014. The Office prepared English  
version of the act which is now available for you.

Desktop version
2020 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic