Aktuality

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách)

13.11.2023 - 10:22

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách), v ktorom sa venoval povinnosti automobilových výrobcov poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom identifikačné čísla vozidiel (VIN) podľa nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci FT (Kópia lekárskeho záznamu)

03.11.2023 - 12:44

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 26. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑307/22 FT (Kópia lekárskeho záznamu), v ktorom sa venoval právu na bezplatné získanie prvej kópie lekárskych záznamov (článok 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu

23.10.2023 - 09:14

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému „Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu“, ktoré sa bude konať 26.10.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1AXn6QC0a 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/87622741752

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19)

10.10.2023 - 14:44

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑659/22 Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19), v ktorom sa venoval overovaniu platnosti digitálnych COVID preukazov EÚ vydaných podľa nariadenia (EÚ) 2021/953.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajov

03.10.2023 - 09:01

V dňoch 25. - 27. 9. 2023 prebehlo v Trenčíne rokovanie slovenských a českých odborníkov z úradov pre ochranu osobných údajov. Na pozvanie podpredsedníčky slovenského ÚOOÚ JUDr. Anny Vittekovej a za účasti jej spolupracovníkov sa akcie zúčastnila česká delegácia pod vedením predsedu Mgr. Jiřího Kauckého. Bilaterálne rokovania tohto typu sa uskutočnili po niekoľkých rokoch prerušených pandémiou Covid-19, oba úrady sú však po účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) v kontakte v rámci štruktúr Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

Slovak

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k článku 37 smernice o presadzovaní práva

29.09.2023 - 12:20

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva (LED) (Guidelines 1/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive) prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovak

Pages

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic