Aktuality

Rešpektujúca komunikácia v online prostredí

25.09.2023 - 12:31

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Vás pozýva na online podujatie s názvom Rešpektujúca komunikácia v online prostredí“, ktoré sa bude konať 28.9.2023; 17:30 – 19:00.

 

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4Tx7zhPhv

 

Slovak

Zriaďujeme emailovú schránku na ochranu osobných údajov detí a mládeže

13.09.2023 - 11:53

Ochrana osobných údajov detí je mimoriadne dôležitou témou, obzvlášť v dnešnom svete, ovplyvnenom sociálnymi médiami. Tie so sebou prinášajú mnoho nástrah a príležitostí na ich zneužitie. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky preto zriaďuje samostatnú e-mailovú adresu pre otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, ktorá je určená mládeži a deťom.

 

Slovak

Informačný dokument k prenosom osobných údajov do USA

24.07.2023 - 09:56

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Informačný dokument o prenosoch údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojených štátov amerických po prijatí rozhodnutia o primeranosti dňa 10. júla 2023 (Information note on data transfers under the GDPR to the United States after the adoption of the adequacy decision on 10 July 2023).

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)

12.07.2023 - 11:53

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. júla 2023 rozhodnutie vo veci C-252/21Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete), v ktorom sa venoval viacerým otázkam týkajúcim sa výkladu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom online sociálnej siete.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:


 

K právomoci orgánu na ochranu hospodárskej súťaže konštatovať nesúlad s nariadením

Slovak

Rozhodnutie o primeranosti pre Spojené štáty americké

12.07.2023 - 08:15

Dňa 10. júla 2023 prijala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti sa môžu osobné údaje bezpečne prenášať z EÚ americkým spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tomto rámci, bez toho, aby bolo potrebné zavádzať dodatočné záruky ochrany údajov. Rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu jeho prijatia.

Slovak

Pages

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic