Aktuality

Aktualizácia Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

18.04.2023 - 09:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu Usmernení k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ang. Guidelines 8/2022 for identifying a controller  or  processor’s  lead  supervisory  authority)

 

 

Slovak

Aktualizácia Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

06.04.2023 - 12:09

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí aktualizáciu bodu 73 a na to nadväzujúceho textu v prílohe VII Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov. (Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR).

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

04.04.2023 - 14:20

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm Bygg

09.03.2023 - 15:17

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 2. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-268/21 Norra Stockholm Bygg, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov vykonaného na iný účel (spracúvanie údajov v rámci súdneho konania) ako je ten, na ktorý boli osobné údaje získané (vedenie registra zamestnancov na účely daňovej kontroly).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Do prevádzky vstupujú obnovené Schengenské informačné systémy

07.03.2023 - 14:37

Dnes je spustený aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii, a o stratených alebo ukradnutých predmetoch (napríklad autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti).

 

Slovak

Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

24.02.2023 - 11:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR).

 

Slovak

Pages

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic