Aktuality

Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

24.02.2023 - 11:17

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR).

 

Slovak

Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy

24.02.2023 - 11:16

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy (Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers).

 

Slovak

Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

24.02.2023 - 11:15

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im (Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them).

 

Slovak

Správa z EDPB „Cookies banners task force“

17.02.2023 - 13:02

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí správu o výsledkoch práce špeciálnej pracovnej skupiny s názvom „Cookie banner task force“, ktorá vznikla za účelom koordinácie príslušných úradov na ochranu osobných údajov pri vybavovaní veľkého množstva sťažností od neziskovej organizácie NOYB.

 

Slovak

Výsledky prvej koordinovanej akcie EDPB – používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci

17.02.2023 - 13:02

Úrad na ochranu osobných údajov SR (úrad) sa zapojil do prvej koordinovanej akcie EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov), ktorá sa konala v roku 2022 s cieľom mapovania používaných cloudových služieb orgánmi verejnej moci s ohľadom na súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečením primeranej ochrany osobných údajov uložených v cloudových službách.

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci X-FAB Dresden a vo veci KISA

16.02.2023 - 15:25

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. februára 2023 dve rozhodnutie vo veci C-453/21 X-FAB Dresden a vo veci C‑560/21 KISA, týkajúce sa zákazu odvolania zodpovednej osoby (taktiež známe pod názvom DPO – Data Protection Officer) za výkon jej úloh.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Pages

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic