Aktuality

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm Bygg

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 2. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-268/21 Norra Stockholm Bygg, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov vykonaného na iný účel (spracúvanie údajov v rámci súdneho konania) ako je ten, na ktorý boli osobné údaje získané (vedenie registra zamestnancov na účely daňovej kontroly).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Do prevádzky vstupujú obnovené Schengenské informačné systémy

Dnes je spustený aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii, a o stratených alebo ukradnutých predmetoch (napríklad autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti).

 

Slovak

Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR).

 

Slovak

Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy (Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers).

 

Slovak

Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im (Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them).

 

Slovak

Pages