Aktuality

Správa z EDPB „Cookies banners task force“

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí správu o výsledkoch práce špeciálnej pracovnej skupiny s názvom „Cookie banner task force“, ktorá vznikla za účelom koordinácie príslušných úradov na ochranu osobných údajov pri vybavovaní veľkého množstva sťažností od neziskovej organizácie NOYB.

 

Slovak

Výsledky prvej koordinovanej akcie EDPB – používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci

Úrad na ochranu osobných údajov SR (úrad) sa zapojil do prvej koordinovanej akcie EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov), ktorá sa konala v roku 2022 s cieľom mapovania používaných cloudových služieb orgánmi verejnej moci s ohľadom na súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečením primeranej ochrany osobných údajov uložených v cloudových službách.

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci X-FAB Dresden a vo veci KISA

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. februára 2023 dve rozhodnutie vo veci C-453/21 X-FAB Dresden a vo veci C‑560/21 KISA, týkajúce sa zákazu odvolania zodpovednej osoby (taktiež známe pod názvom DPO – Data Protection Officer) za výkon jej úloh.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrácia biometrických a genetických údajov políciou)

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 26. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-205/21 Ministerstvo na vatreshnite raboti, týkajúcej sa registrácie biometrických a genetických údajov políciou.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Deň ochrany osobných údajov, 28. január 2023

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) Vám ku Dňu ochrany osobných údajov – 28.01.2023 prináša prezentáciu s edukatívnym obsahom na tému: Bezpečnosť detí a tínedžerov na internete, ktorá je určená pre širokú verejnosť so záujmom o zabezpečenie ochrany identity mladých ľudí vo virtuálnom svete.

 

Cieľom úradu, okrem iného, je vyvíjať iniciatívu smerom k ochrane osobných údajov mládeže v digitálnom priestore. Problematika osobných údajov je pre mnohých zložitá, avšak predmetnú tému sme spracovali jednoducho a prakticky.

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-132/21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, v ktorom sa venoval vzťahu medzi prostriedkami nápravy, ktoré sú stanovené v článku 77 ods. 1 a článku 78 ods. 1, ako aj v článku 79 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v tejto súvislosti posudzoval, či ich možno uplatniť súčasne a nezávisle, alebo či má niektorý z nich prednosť.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

Slovak

Pages