Aktuality

Esejová súťaž 2023 pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií.

Zamýšľal/a si sa niekedy nad tým, čo všetko zdieľaš s okolitým svetom? Aké nástrahy online svet prináša a ako sa pred nimi úspešne brániť? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje esejovú súťaž, do ktorej sa môžeš zapojiť aj Ty!

Slovak

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovak

Vyjadrenie k reportáži RTVS zo dňa 28.11.2023

Dňa 28.11.2023 kontaktovala Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) redakcia RTVS vo veci poskytnutia vyjadrenia k rozhodnutiam, ktoré úrad vydal voči prevádzkovateľovi – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 

Slovak

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ligue des droits humains (Overenie spracúvania dozorným orgánom)

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 16. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑333/22 Ligue des droits humains (Overenie spracúvania dozorným orgánom), v ktorom sa venoval výkladu čl. 17 smernice o presadzovaní právaVýkon práv dotknutou osobou a overenie dozorným orgánom, tzv. nepriamy výkon práv dotknutej osoby.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovak

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia 2/2023 o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice [Guidelines on Technical Scope of Art. 5(3) of ePrivacy Directive] prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovak

Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí“, ktoré sa bude konať 30.11.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/47L7QiBIx 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/89453127986 

 

Slovak

Pages