Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF verziaPDF verzia

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na júlovom plenárnom zasadnutí usmernenia k vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR). Cieľom týchto usmernení je poskytnúť ďalšie usmernenie týkajúce sa aspektov ochrany údajov v kontexte druhej smernice o platobných službách.

 

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú dostupné na tomto odkaze https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-062020-interplay-second-payment-services_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k usmerneniam, resp. niektorej jeho časti, ktorá má na ňu vplyv a to do 16. septembra 2020.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do tvorby usmernení aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic