The Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic is involved in the first Coordinated Enforcement Action of the EDPB

The first Coordinated Enforcement Action under the auspices of the European Data Protection Board (EDPB) has begun in the Slovak Republic this week. The Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, together with 21 other supervisory authorities in the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA), will be involved in the joint mapping of use of cloud-based services by the public sector.

 

Často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím vo veci Schrems II

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal súbor často kladených otázok v súvislosti s rozhodnutím SDEÚ vo veci Schrems II, ktorým sa zrušila platnosť rozhodnutia Privacy Shield, ktoré umožňovalo prenos osobných údajov do USA a potvrdila sa platnosť štandardných zmluvných doložiek na prenos.

 

Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na júlovom plenárnom zasadnutí usmernenia k vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR). Cieľom týchto usmernení je poskytnúť ďalšie usmernenie týkajúce sa aspektov ochrany údajov v kontexte druhej smernice o platobných službách.

 

The English version of Act 18/2018 on personal data protection and amending and supplementing certain Acts

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic published on the English version of the website English wording of Act no. 18/2018 on personal data protection and amending and supplementing certain Acts. Read more

Full wording of Act no. 122/2013 on Personal Data Protection as amended by Act no. 84/2014

The full wording of Act no. 122/2013 on Personal Data Protection as  
amended by Act no. 84/2014 was published in the Collection of Laws of  
the Slovak republic under number 136/2014. The Office prepared English  
version of the act which is now available for you.

Welcome

Dear citizens,Welcome to the web sites of the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic.The Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic is an independent state authority which performs the supervision of data protection and contributes to the protection of your fundamental rights and freedoms with regard to the processing of yours personal data.