Povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry

Slovak

Objednávky 2023

Identifikačný
údaj o obj. 
Popis objednaného
plnenia
Celková hodnota
obj. bez DPH
Celková hodnota
obj. s DPH
Dátum
vyhotovenia
obj.
IČO

Pages