Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o klamlivých dizajnových vzoroch v rozhraniach platforiem sociálnych médií: Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im (Guidelines 03/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them).

 

Usmernenia ponúkajú praktické odporúčania pre tvorcov a používateľov platforiem sociálnych sietí, ako posúdiť a vyhnúť sa tzv. klamlivým dizajnovým vzorom („deceptive design patterns“) v rámci sociálnych sietí, ktoré by znamenali porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Za klamlivé dizajnové vzory sa považujú rozhrania a používateľské skúsenosti implementované na platformách sociálnych médií, ktoré vedú používateľov k tomu, že robia neúmyselné, neochotné a potenciálne škodlivé rozhodnutia týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov. Klamlivé dizajnové vzory majú za cieľ ovplyvniť správanie používateľov a môžu brániť ich schopnosti účinne chrániť svoje osobné údaje a robiť vedomé rozhodnutia.

 

Pojem „rozhranie“ zodpovedá prostriedkom interakcie ľudí s platformami sociálnych médií. Pojem „používateľská skúsenosť“ zodpovedá celkovej skúsenosti používateľov s platformami sociálnych médií, ktorá zahŕňa vnímanú užitočnosť, jednoduchosť použitia a efektívnosť interakcie s nimi.

 

V usmerneniach sa uvádzajú konkrétne príklady typov klamlivých dizajnových vzorov, prezentujú sa najlepšie postupy pre rôzne prípady použitia a obsahujú konkrétne odporúčania pre tvorcov používateľských rozhraní, ktoré uľahčujú účinné vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaz:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 2 MB
Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic