Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o certifikácii ako nástroji na prenosy (Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers).

 

Hlavným účelom týchto usmernení je poskytnúť ďalšie objasnenie praktického použitia tohto nástroja na prenos podľa čl. 46 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia poskytujú návod, ako možno tento nástroj použiť v praxi a ako môže pomôcť zachovať vysokú úroveň ochrany údajov pri prenose osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru do tretích krajín. Usmernenia dopĺňajú Usmernenia 1/2018 týkajúce sa certifikácie, ktoré poskytujú všeobecnejšie informácie k certifikácii.

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 416.71 KB

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic