Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR).

 

Cieľom usmernení je prostredníctvom objasnenia vzájomného pôsobenia medzi územnou pôsobnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 3) a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch v kapitole V  pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v EÚ pri zisťovaní, či spracovateľská operácia predstavuje medzinárodný prenos a poskytnúť spoločné chápanie konceptu medzinárodných prenosov. 

 

Usmernenia sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze:

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 807.04 KB
Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic