5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Dnes (25. mája 2023) si pripomíname 5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR. Za 5 rokov svojej účinnosti sa dostalo do povedomia širokej verejnosti. Stále narastajúci trend záujmu laickej verejnosti a odborníkov, či už v konaní alebo mimo neho, je toho dôkazom. Ako v každej inej oblasti práva, pravidlá upravujúce určitú činnosť musia byť dostatočne pružné na to, aby pokryli všetky možnosti, ktoré môžu nastať. Spracúvanie osobných údajov kamerovými zariadeniami je aj v súčasnosti aktuálna téma, ktorá z pohľadu GDPR nemá na prvý pohľad pre každú situáciu stanovené jednoznačné pravidlá, a preto sa tieto situácie často posudzujú individuálne.

 

Aby v konečnom dôsledku nedošlo k príliš širokému „absolutizmu v uplatňovaní“ pravidiel GDPR na každodenné situácie, ktoré sú v podmienkach právnej úpravy Slovenskej republiky chránené aj inými oblasťami práva (napr. ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka), Úrad vykonávajúci dozor  nad ochranou osobných údajov pri tejto príležitosti pripravil metodické usmernenie na tému: Monitorovanie kamerovými zariadeniami fyzických osôb na rodinnom dome.

 

Týmto metodickým usmernením sa snaží Úrad pomôcť fyzickým osobám pri rozhodovaní, či a ako budú monitorovať svoje rodinné domy. Veríme, že téma inštalácie kamerových zariadení na rodinných domoch, ktorú Úrad spracoval v usmernení, prinesie odpovede na súvisiace otázky.

 

Usmernenie je dostupné na tomto odkaze (Metodiky a FAQ » Metodiky úradu):

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 524.04 KB
Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic