Informačný dokument k prenosom osobných údajov do USA

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Informačný dokument o prenosoch údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojených štátov amerických po prijatí rozhodnutia o primeranosti dňa 10. júla 2023 (Information note on data transfers under the GDPR to the United States after the adoption of the adequacy decision on 10 July 2023).

 

Cieľom tohto dokumentu je objasniť dôsledky rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA pre dotknuté osoby v EÚ a pre spoločnosti odovzdávajúce osobné údaje z EÚ do USA.

 

Dokument je dostupný na tomto odkaze https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-states-after_en

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic