Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) organizuje online podujatie na tému Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí“, ktoré sa bude konať 30.11.2023; 17:30 – 19:00.

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/47L7QiBIx 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/89453127986 

 

Lektorom bude doc. Juraj Holdoš, psychológ a pedagóg z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Azda každému dospelému človeku, ktorý prichádza do styku s deťmi a mladými ľuďmi sa niekedy zdalo, že mobily a internet používajú nadmerne a že ich internetovanie negatívne vstupuje do ich života. Na stretnutí bude predstavená téma nadmerného internetovania, vrátane negatívnych dôsledkov na fyzické a duševné zdravie, vzťahy a akademický výkon. Prednáška poskytne pohľad na faktory, ktoré prispievajú k nadmernému používaniu internetu a stratégiu, ako s týmto problémom efektívne zápasiť. Zároveň sa budú diskutovať možnosti prevencie a podpora zdravého online správania, aby sa deti a mladí ľudia mohli bezpečne a s rozumom pohybovať v digitálnom svete. Prednáška je určená pre rodičov, pedagógov, odborníkov v oblasti duševného zdravia a všetkých, ktorí majú záujem o túto dôležitú problematiku v dnešnom digitálnom veku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic