Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF verziaPDF verzia
3. štvrťrok 2011
 
Hodnota zákazky Predmet zákazky  Identifikácia úspešného uchádzača
1492,- EUR s DPH Preklad textu do anglického jazyka Communica s.r.o.
Podkolibská 5
Bratislava
2. štvrťrok 2011
 
Hodnota zákazky Predmet zákazky  Identifikácia úspešného uchádzača
1344,- EUR s DPH 2-ročná aktualízácia pre antivírový program ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Category: 
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic