Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb – pevné linky pre úrad

Desktop version
2020 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic