Štvrťročná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1, a) Obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014

Desktop version
2020 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic