Metodické usmernenie č. 3/2014 k účelu spracúvania osobných údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 Oznam


 
Úrad pripravil a publikoval Metodické usmernenie č. 3/2014 k účelu spracúvania osobných údajov, ktoré je zamerané na vysvetlenie jeho významu a základných princípov. Metodické usmernenie nájdete v časti Úrad – Legislatíva – Názory úradu – Metodické usmernenia.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic