Riaditeľka kancelárie úradu predstavila ciele úradu Vedúcemu Kancelárie prezidenta

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Riaditeľka kancelárie úradu na ochranu osobných údajov Ing. Jana Haraszti na včerajšom rokovaní s Vedúcim Kancelárie prezidenta Mgr. Štefanom Rozkopálom predstavila v mene predsedníčky úradu na ochranu osobných údajov Mgr. Soni Pőtheovej ciele a vízie úradu na najbližšie obdobie. Zdôraznila dôležitosť ochrany osobných údajov u detí a mládeže, a nutnosť ich kontinuálneho vzdelávania v tejto téme, vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu sféru sociálnych sietí ako novej oblasti spoločenského života.

 

Riaditeľka kancelárie úradu oboznámila Vedúceho Kancelárie prezidenta o pripravovanom stretnutí predsedov úradov V4 na ochranu osobných údajov, a taktiež informovala aj o pripravovanom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa dokončuje aj v súvislosti s predsedníctvom.

 

 

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic