Oznam: Súhlas dotknutej osoby

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad pripravil a publikoval "Metodické usmernenie č. 1/2015 k základným pojmom - súhlas dotknutej osoby". Metodické usmernenie nájdete v časti Úrad - Legislatíva - Názory úradu - Metodické usmernenia.

 

08.12.2015

 

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic