Metodické usmernenie č. 1/2016 k spracúvaniu osobných údajov v e-shope

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad pripravil a publikoval "Metodické usmernenie č. 1/2016 k spracúvaniu osobných údajov v e-shope". Metodické usmernenie nájdete v časti Úrad - Legislatíva - Názory úradu - Metodické usmernenia.

Slovak
Desktop version
2020 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic