Poskytovanie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa podáva:

   a) písomne poštou na adresu:
                       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
                       Hraničná 12, 820 07 Bratislava   

    b) osobne v podateľni úradu:
                       V pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod.

   c) telefonicky na číslo: +421 2 323 132 14

   d) faxom na číslo:  +421 2  323 13234

   e) e-mailom na adresu: info@pdp.gov.sk

   f) on-line formulárom:

informácia
Adresa

    

Sprístupnenie
Poštou na adresu
17 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Desktop version
2019 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic