Skúšky na výkon zodpovednej osoby už úrad nevykonáva

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Podľa nariadenia GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov už úrad nevykonáva skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, nakoľko tieto nie sú nariadením GDPR  ani zákonom č. 18/2018 Z. z. ustanovené a potrebné na to, aby osoba mohla zastávať pozíciu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom určenej zodpovednej osoby. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti čl. 37 ods. 5 nariadenia GDPR alebo § 44 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. kedy prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ  zodpovedá za to, koho poverí výkonom funkcie zodpovednej osoby.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic