K oznamovaniu určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov úradu podľa novej právnej úpravy

Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic