Vyhláška úradu o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov je oddnes účinná

Printer-friendly versionPrinter-friendly version


Dnes 15.6.2018 nadobúda účinnosť vyhláška úradu č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Čítať znenie vyhlášky.

 

...

Slovak
Desktop version
2019 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic