Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic