Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

V časti webu metodika úradu nájdete podrobnejší rozbor náhľadu úradu na ochranu a spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich za právnické osoby a fyzických osôb – podnikateľov.

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic