Metodické usmernenie č. 2/2018 - Zákonnosť spracúvania. Aktualizovaná verzia zo dňa 22.01.2019

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic