Schengenský priestor – práva dotknutých osôb vo francúzskej a maďarskej jazykovej verzii

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Úrad na svojej web stránke doplnil do záložky THE DATA SUBJECTS´ RIGHTS IN THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEM odkazy na francúzsku jazykovú verziu a maďarskú jazykovú verziu informácií o právach dotknutých osôb v Schengenskom informačnom systéme vrátane vzorov žiadostí na ich uplatnenie v týchto jazykoch. Zároveň by sme chceli upozorniť aj na to, že na web stránke Úradu bola umiestená rómska jazyková verzia práv dotknutých osôb v Schengenskom informačnom systéme.

 

Pre francúzsku verziu:    

Čítať viac   Read more

Pre maďarskú verziu:

Čítať viac   Read more

Pre rómsku verziu:    

Čítať viac   Read more

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic