Anonymizácia zmlúv, či kamerové systémy - UOOU v regiónoch Slovenska

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF verziaPDF verzia

Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Soňa Pőtheová v rámci pracovného rokovania sa na východe Slovenska stretla s predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom, predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou. Zástupcovia UOOU  rokovali aj s predstaviteľmi  Košického  samosprávneho kraja.

 

Predmetom pracovného stretnutia na Ústavnom súde Slovenskej republiky bolo dodržiavanie ústavnosti pri ochrane pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním osobných údajov a tiež anonymizácia a ochrana osobných údajov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí.

 

Samosprávy informovali o tých oblastiach, ktoré považujú zo svojho pohľadu za najviac  problematické. Väčšinou išlo anonymizáciu  zmlúv, ktoré sú  prerokovávané na zasadnutiach,  výročné gratulácie občanom , privítanie do života novorodených detí  a mestské kamerové systémy. 

 

Podobné konzultácie budú pokračovať s tým, že problematické oblasti sa budú rozoberať na  združení samosprávnych krajov SK 8 a  Únii miest  Slovenska.

Slovak
Desktop version
2021 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic