Formulár na podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic