Formulár na podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic