Príručka pre orgány pri odoberaní odtlačkov prstov pre Eurodac

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

FRA (Agentúra Európskej únie pre základné práva) a Eurodac SCG pripravili informačný leták o práve na informácie pre žiadateľov o azyl a migrantov, ktorým sú odoberané odtlačky prstov na účely EURODAC-u. Tento leták pomáha úradníkom a orgánom informovať zrozumiteľným a prístupným spôsobom žiadateľov o azyl a migrantov o spracúvaní ich odtlačkov prstov v systéme Eurodac. Eurodac je  centralizovaný systém EÚ obsahujúci údaje o odtlačkoch prstov štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátneho občianstva, ktorí žiadajú o azyl v niektorom z členských štátov EÚ.

 

Informačný leták je dostupný zatiaľ len v anglickom jazyku  en_Right to information_Guide for authorities when taking fingerprints for Eurodac. Pripravuje sa aj jeho slovenská verzia, ktorú vzápätí po preklade  zverejníme.

Slovak
Desktop version
2020 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic