Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam o spracúvaní osobných údajov v prepojených vozidlách (neoficiálny preklad názvu)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí usmernenia o prepojených vozidlách a aplikáciách týkajúcich sa mobility (zatiaľ neoficiálny preklad názvu) (Guidelines [1/2020]  on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications). Usmernenia majú byť praktickým návodom pre firmy vyrábajúce takéto automobily, vodičov a spolucestujúcich s cieľom upriamiť ich pozornosť na nadstavenia súkromia.

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-12020-processing-personal-data-context_en

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, súhlas alebo nesúhlas k usmerneniam, príp. niektorej jeho časti, ktorá má na ňu vplyv a to  do 20. marca 2020.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť  do tvorby usmernení aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na  zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom  Európskom hospodárskom priestore

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak
Desktop version
2020 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic