ÚOOÚ SR a projekt inteligentnej karantény

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Podľa slov vicepremiérky Veroniky Remišovej, Úrad na ochranu osobných údajov tzv. projekt inteligentnej karantény, na ktorom UPVII SR pracoval niekoľko týždňov, zdržuje. Uvádzame, že list hlavného hygienika so žiadosťou o spoluprácu a nomináciu kontaktnej osoby adresovaný predsedníčke úradu je zo dňa 02.04.2020. Úrad v záujme pomôcť ponuku prijal a nominoval dňa 07.04.2020 dve expertky. Dňa 14.04.2020 večer im bola zaslaná mailová informácia o tom, že nasledujúci deň sa zúčastnia na zasadaní krízového štábu ÚV SR, pričom k zasadaniu mailom dostali iba stručnú trojbodovú informáciu, čo bude predmetom rokovania. Na zasadaní krízového štábu im boli predstavené niektoré dlhšie pripravované technické riešenia ako aj projekt inteligentnej karantény. Akonáhle disponovali aspoň základnými informáciami podanými priamo na zasadaní krízového štábu, uviedli postrehy a návrhy, ktoré považovali za potrené s ohľadom na ochranu osobných údajov. Úrad len upozornil na potencionálne riziká na technickej ako aj právnej úrovni. Nakoľko prevádzkovateľom predstavených technických riešení bude Úrad verejného zdravotníctva SR a za spustenie projektov zodpovedá, môže ich okamžite spustiť a nepotrebuje na to „povolenie“ úradu.

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic