Usmernenia o spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB prijal na plenárnom zasadnutí Usmernenia o spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 (Guidelines on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak).

 

Usmernenia sa zaoberajú právnymi základmi a derogáciami na spracúvanie osobných údajov, informačnou povinnosťou, zásadou obmedzenia účelu, právami dotknutých osôb a prenosmi týchto údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

Z dôvodu rozsiahlych otázok na túto tému usmernenia pokrývajú iba určité aspekty právnych otázok spracúvania. EDPB bude podľa svojho pracovného programu pracovať na podrobnejších usmerneniach k téme spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu.

 

Usmernenia sú momentálne dostupné len v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic