Novela usmernenia o súhlase podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov – revidovaná verzia

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Dňa 5.5.2020 schválilo plenárne zasadnutie EDPB niekoľko zmien v usmerneniach o súhlase (pôvodný dokument: WP259 rev. 01, prijatý 10. apríla 2018).

Spresnil sa platne udelený „slobodný“ súhlas pri tzv. cookie walls (zmeny boli vykonané v bodoch 38-41). Dôraz je kladený na slobodu voľby dotknutých osôb na prístup k službám na internete, pričom umožnenie prístupu na webovú stránku až po odkliknutí súhlasu s cookies nie je možné považovať za platne udelený súhlas.

Druhá významná zmena sa týka scrollingu (rolovaniu po internetovej stránke) alebo swipingu (potiahnutia) na internete, ktoré nie je možné považovať za jednoznačný a potvrdzujúci prejav vôle (bod 86). Aj v tomto prípade je potrebné získanie platného súhlasu zabezpečiť inak, nakoľko takéto činnosti nie je možné v praxi odlíšiť od bežného používania internetu.

Anglická verzia revidovaného usmernenia je dostupná tu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_consent_1.pdf

 

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic