Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa sledovania

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB prijal na svojom novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa sledovania (Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures). Tieto odporúčania sú aktualizáciou predchádzajúceho pracovného dokumentu Pracovnej skupiny zriadenej podľa čl. 29 (WP 237) prijatou v nadväznosti na rozhodnutie SD EU vo veci Schrems II. Cieľom týchto odporúčaní je poskytnúť zoznam základných náležitostí preskúmavaných pri prenosoch osobných údajov do tretích krajín za účelom posúdenia, či opatrenia týkajúce sa sledovania umožňujúce prístup k prenášaným osobným údajom verejným orgánom v tretej krajine, ktorými sú národné bezpečnostné agentúry alebo orgány presadzovania práva, možno považovať za ospravedlniteľný zásah alebo nie.

 

Odporúčania sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic