Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prešli verejnou konzultáciou.

 

Cieľom týchto usmernení je poskytnúť ďalšie usmernenie týkajúce sa aspektov ochrany údajov v kontexte druhej smernice o platobných službách.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze tu v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic