Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prešli verejnou konzultáciou.

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie, pokiaľ ide o uplatňovanie vyššie uvedených článkov všeobecného nariadenia o ochrane údajov o prenose osobných údajov od orgánov verejnej moci v EHP, orgánom verejnej moci v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, pokiaľ sa na ne nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti prijaté Európskou komisiou. Usmernenia reflektujú aj závery rozhodnutia SDEÚ vo veci Schrems II.

 

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze tu v anglickom jazyku.

Slovak