Prenos osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojeného kráľovstva

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal Informačnú poznámku o prenose údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojeného kráľovstva po prechodnom období (Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period - update 13/01/2021).

 

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa začala predbežne uplatňovať od 1. januára 2021 do 28. februára 2021, stanovuje, že na určité obdobie sa všetky prenosy osobných údajov do Spojeného kráľovstva nebudú považovať za prenosy do tretej krajiny, na ktoré sa vzťahujú  ustanovenia kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov za predpokladu, že zostane v platnosti súčasný režim ochrany údajov Spojeného kráľovstva. Toto dočasné ustanovenie sa uplatňuje od 1.januára 2021 najneskôr do 30. júna 2021. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Informačnej poznámke EDPB. 

Dokument je dostupný na tomto odkaze tu v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic