Odporúčania k referenčnému kritériu primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na februárovom plenárnom zasadnutí Odporúčania k referenčnému kritériu primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva (Recommendations 01/2021on the adequacy referential under the Law Enforcement Directive).

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť zoznam prvkov, ktoré sa majú preskúmavať pri hodnotení úrovne primeranosti tretej krajiny v zmysle smernice o presadzovaní práva. Predmetný dokument pamätá na koncepčné a procesné aspekty primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva a judikatúry SD EÚ, a stanovuje európske štandardy pre ochranu údajov pri policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach.

 

Odporúčania sú dostupné na tomto odkaze tu v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2022 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic