Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2019 až 31.12.2019

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na svojej  17-tej schôdzi vzal na vedomie Správu o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2019 až 31.12.2019 (číslo parlamentnej tlače 330) o čom vydal uznesenie č. 44 z 9.3.2021.

Celé znenie správy je dostupné na webovom sídle úradu v časti Výročné správy.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic