Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniu k posudzovaniu certifikačných kritérií

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Predmetom verejnej konzultácie je Usmernenie k posudzovaniu certifikačných kritérií [Guidance on certification criteria assessment (Addendum to Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation)] prijaté EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) v apríli.  

 

Cieľom tohto dodatočného usmernenia je spresniť prvky z usmernení EDPB 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 nariadenia 2016/679, ktoré majú pomôcť: zainteresovaným stranám zapojeným do navrhovania certifikačných kritérií v súvislosti s certifikáciou podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a dozorným orgánom a EDPB, aby boli schopné poskytovať konzistentné hodnotenia v súvislosti so schvaľovaním certifikačných kritérií (pre národné systémy aj pre pečate EÚ na ochranu údajov). 

 

Usmernenie vo verejnej konzultácii je dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidance-certification-criteria-assessment-addendum_en.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne súhlas či nesúhlas k Usmerneniu, resp. niektorej ich časti, a to do 26. mája 2021.

 

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení/odporúčaní upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do ich tvorby aj širokú verejnosť. Verejné konzultácie sú prostriedkom na zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov v celom Európskom hospodárskom priestore.

 

Prehľad všetkých otvorených a ukončených verejných konzultácií je dostupný na tomto odkaze.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic