Medzinárodné dohody upravujúce prenos osobných údajov

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal vyhlásenie o medzinárodných dohodách, ktoré zahŕňajú prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. EDPB vyzýva členské štáty EÚ, aby posúdili a v prípade potreby prehodnotili a zosúladili s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov svoje medzinárodné dohody, ktoré zahŕňajú medzinárodné prenosy osobných údajov a ktoré boli uzavreté

  •           pred 24. májom 2016 v prípade tých medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú  všeobecného nariadenia o ochrane údajov a
  •           pred 6. májom 2016 v prípade tých medzinárodných dohôd, ktoré sú relevantné pre smernicu o presadzovaní práva.

 

Vyhlásenie je dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic