Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi – sprostredkovateľská zmluva

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Európska komisia prijala 4. júna 2021 štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 28 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

V súvislosti so vzťahom medzi prevádzkovateľom (alebo prevádzkovateľmi) a sprostredkovateľom (alebo sprostredkovateľmi) pri spracúvaní osobných údajov, článok 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov zahŕňa súbor ustanovení týkajúcich sa uzatvorenia osobitnej zmluvy medzi zúčastnenými zmluvnými stranami a povinné ustanovenia, ktoré by mali byť do zmluvy začlenené. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ si na plnenie týchto ustanovení môžu zvoliť použitie aj týchto štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou. Samotné štandardné zmluvné doložky nezabezpečujú dodržiavanie povinností týkajúcich sa medzinárodných prenosov v súlade s kapitolou V všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Štandardné zmluvné doložky boli dnes (7. júna 2021) publikované v Úradnom vestníku EÚ a sú dostupné na tomto odkaze https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0018.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC. Nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Štandardné zmluvné doložky budú dostupné aj na webe úradu v časti Štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov.

Slovak
Desktop version
2023 Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic